Haalbaarheid, Planvorming en Advies

Wanneer u overweegt te gaan bouwen maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wij luisteren graag naar uw wensen en eisen waarop uw bouwplannen zijn gebaseerd. In veel gevallen kunnen wij u tijdens dit gesprek meer vertellen over de haalbaarheid van uw plannen.

Vaak is het wel aan te bevelen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken of het plan past in het bestemmingsplan. Is dit niet het geval dan zal er een  afwijkingsprocedure gevolgd kunnen worden. Bij vergunningverlenende instanties peilen we wat de kans van slagen van een dergelijke procedure en wat de te verwachten proceduretijd zal worden.

Voor een bouwplan wat  procedureel haalbaar blijkt brengen we in kaart welke onderzoeken verder vereist zijn en maken we een investeringsraming. In een investeringsraming nemen we de te verwachten kosten en baten op. Ook worden exploitatie- en onderhoudslasten op lange termijn ingeschat. Ten slotte maken we een tijdsplanning voor het hele proces.

  

meer >>

minder <<

Programma van Eisen (PvE)

Het PvE zorgt ervoor dat een nieuw te ontwerpen gebouw of te verbouwen gebouw beantwoordt aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

In een Programma van Eisen (PvE) staan alle wensen en eisen die de opdrachtgever, gebruikers en andere betrokkenen aan het ontwerp stellen. Het voordeel van een aparte PvE-fase, is dat aandacht wordt besteed aan het helder formuleren van ruimtelijke en functionele eisen, zonder direct in oplossingen te denken. Zo wordt ervoor gezorgd dat het nieuwe gebouw na de oplevering in de praktijk goed functioneert. In het PvE zijn de volgende onderdelen terug te vinden:


Gebruikseisen

Dit zijn de eisen en wensen, geformuleerd door gebruikers, welke voortvloeien uit het beoogde gebruik. 

Functie-eisen

Met functie-eisen wordt aangegeven welke activiteiten in het gebouw mogelijk moeten zijn.

Prestatie-eisen

Prestatie-eisen beschrijven het gebouw in gekwantificeerde eigenschappen, die eenduidig te bepalen of te meten zijn.

Beeldverwachtingen

Wensen van de opdrachtgever ten aanzien van uitstraling en bouwstijl.

Interne voorwaarden

Dit betreft in ieder geval de financieel-economische voorwaarden en voorwaarden met betrekking tot de tijd. Of eisen van de opdrachtgever ten aanzien van duurzaam bouwen.

Externe eisen en voorwaarden

Dit betreft de eisen vanuit de ruimtelijke ordening en andere wet- en regelgeving.


A15architecten kan u helpen bij het formuleren van uw eisen, wensen en beeldverwachting. Vervolgens zullen wij dit vertalen naar functie- en prestatie-eisen. De uitkomst van het onderzoek naar de wet- en regelgeving welke van toepassing zijn wordt opgenomen in het PvE.

  

meer >>

minder <<

Ontwerp

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

  

meer >>

minder <<

Bestektekeningen

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

  

meer >>

minder <<

Werktekeningen en Uitwerking

  

BBinnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<

Vergunningen

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<

Prijs en Contractvorming

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<

Bouwbegeleiding  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<

Nazorg en Gebouwbeheer

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<

Visualisaties en Bezonningsstudies

  

Binnenkort meer informatie.

Neem voor vragen contact met ons op

meer >>

minder <<