Visie

Architectuur heeft, vaak onbewust, invloed op de kwaliteit van ons dagelijks leven. Iedereen voelt zich beter in een aangename omgeving.


Er is veel onderzoek gedaan naar wat een omgeving aangenaam maakt. Ruimtelijke werking, uitstraling van materialen en kleurstelling zijn belangrijk. Ook daglichttoetreding, akoestiek en het fysieke binnenklimaat zullen bijdragen aan hoe een gebouw of ruimte wordt ervaren. Andere factoren zijn van meer functionele aard. De ruimte dient geschikt te zijn voor de activiteiten die plaats vinden in die ruimte. Ook is aangetoond dat de mate waarin men zich kan oriƫnteren van belang is. Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met aanpassingen aan de omgeving. Zorgvuldigheid begint met het stellen van een aantal kernvragen.  

Wie?

Wie zijn de gebruikers?


Wat?

Welke activiteiten of processen vinden er plaats?


Wanneer?

Op welke momenten?


Waarom?

Waarom zijn aanpassing gewenst?


Waar?

De plek binnen het gebouw of in de omgeving.


Hoeveel?

Wat is het budget?

Samen met onze opdrachtgevers en de toekomstige gebruikers willen we op elk van deze vragen een antwoord geven. Vanuit de verzamelde antwoorden kunnen wensen en eisen worden gedestilleerd. Deze wensen en eisen dienen als input om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.Hoe?

Architectuur is, wat ons betreft, de eerder verzamelde wensen en eisen vertalen naar een fysieke ruimte of complex van ruimten. Bij deze 'vertaalslag' spelen technische mogelijkheden en onmogelijkheden een rol. Denk hierbij aan constructie, materiaalgebruik en installaties waarvoor naar duurzame oplossingen zal worden gezocht.